Bột Cá Biển

Cơ sở sản xuất bột cá Nguyễn Thị Sậu cung cấp bột cá biển (Cá Ngừ) 55 đạm, không pha tạp chất. Tel: 0966 245 345

Tag Archives: quy trình sản xuất bột cá

QUY TRÌNH CHẾ BIẾN BỘT CÁ VÀ DẦU CÁ CƠ BẢN

Sơ đồ quy trình chế biến bột cá

Sơ đồ quy trình chế biến bột cá

Về nguyên tắc, quá trình sản xuất bột cá và dầu cá chỉ đơn giản hàm ý sự tách tốt nhất có thể của 3 thành phần chính tự nhiên của nguyên liệu:

– Phần dầu
– Phần rắn
– Phần nước

Thành phần đặc trưng của loại cá công nghiệp như cá mòi nạc (lean sardine), gồm 6% dầu, 18% chất rắn và 76% nước. Sản lượng sản xuất trung bình ước tính từ nguyên liệu này bằng cách xử lý thông thường là 21,9% bột và 4% dầu. Do đó, cho mỗi tấn nguyênliệu, 219 kg bột và 40 kg dầu được chiết xuất bằng sự kết hợp của các công nghệ khử dầu và khử nước cơ học và nhiệt. Cần phải nhấn mạnh rằng sản lượng tốt nhất có thể, bên cạnh việc quan trọng cho tính khả thi tổng thể, là rất quan trọng trong việc ngăn chặn ô nhiễm bởi nồng độ chất béo và chất rắn trong chất thải. Với quan điểm này, nguyên liệu chất lượng cao đóng một vai trò quan trọng. Điều này có tầm quan trọng cao nhất trong việc lập kế hoạch cung cấp, xử lý và các phương tiện lưu trữ và bảo quản nguyên liệu.

Bản cân bằng khối lượng kèm theo cho thấy một hệ thống xử lý chế biến bột cá và dầu cá thông thường, dựa trên khái niệm thu hồi hoàn toàn. Từ bảo quản bên ngoài, nguyên liệu được cấp vào lò nấu để gia nhiệt gián tiếp và làm đông các protein. Mặc dù được xem như một bước xử lý không cao, đây là bước quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình khử nước.

Bước tiếp theo, sau khi lọc sơ bộ trung gian nguyên liệu đông, sự khử nước cơ học, thường được tiến hành bởi các máy ép vít đôi quay chậm. Phần rắn từ máy ép vít đôi này được chuyển trực tiếp đến giai đoạn nhiệt cuối, (các) máy sấy. Phần chất lỏng cùng với chất lỏng từ bộ lọc sơ bộ, được tiếp tục tách trong các bước khác nhau của các máy ly tâm.

Bộ lọc sơ bộ và máy ép chất lỏng có chứa các nguyên liệu rắn lơ lửng và hòa tan, ngoài dầu. Các chất rắn lơ lửng bị loại bỏ khỏi chất lỏng này bởi một máy ly tâm lắng gạn và được trộn với phần rắn từ một máy ép vít trước giai đoạn sấy khô.

Bước tiếp theo là khử dầu của máy lắng gạn chất lỏng. Bước này được tiến hành bởi các máy tách ly tâm tốc độ cao trong một, hai hoặc ba bước tùy thuộc vào nguyên liệu và các điều kiện xử lý. (Các) phần dầu cuối cùng được làm nguội để bảo quản với nhiệt độ dưới 40°C.

Phần nước từ máy tách chính vẫn chứa khoảng 10% chất rắn hòa tan. Phần chất lỏng này, nước dịch ép, được cô đặc trong một máy bay hơn đa tác động lên đến khoảng 35% hàm lượng chất rắn, trước khi được trộn với bã ép và bùn lắng gạn trước khi sấy.

Quá trình sấy khô thường được xem như phần khó nhất của quy trình. Các giải pháp công nghệ ở giai đoạn này thực sự là yếu tố phân biệt giữa các nhà sản xuất chất lượng cao và chất lượng thấp. Ngày nay, các máy sấy bằng lửa trực tiếp đời cũ đang dần biến mất. Các loại máy chiếm ưu thế hiện nay là các máy sấy hơi gián tiếp và/ hoặc không khí nóng trực tiếp hay các máy sấy chân không (hơi nước quá nhiệt). Trong các hệ thống công suất lớn, các máy sấy hơi nước thường được sử dụng như các máy sấy sơ bộ kết hợp với các máy sấy không khí nóng/ không có không khí như giai đoạn cuối. Sự kết hợp này cho phép giảm năng lượng tiêu thụ và mang lại chất lượng cao cho sản phẩm bột cá.

Sự tiêu thụ năng lượng điển hình từ một quy trình với cấu hình máy sấy theo mẻ như vậy là khoảng 35 kg dầu nhiên liệu trên mỗi tấn nguyên liệu. Về lượng điện tiêu thụ điển hình, mức trung bình là khoảng 30 – 40 kWh trên mỗi tấn nguyên liệu.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm bột cá ngừ và dầu cá ngừ thô của chúng tôi phải trải qua các cuộc kiểm tra chất lượng cùng với phân tích phòng lab theo từng lô hàng xuyên suốt cả quá trình sản xuất.

Thành phẩm được lấy mẫu thường xuyên để kiểm nghiệm ngoại quan và cảm quan. Vệ sinh nhà máy được kiểm soát chặt chẽ cùng với một chương trình vệ sinh toàn bộ dây chuyền mỗi ngày.

Advertisements
%d bloggers like this: